Zsebkönyv családfa kutatáshoz jellemzők

Ez a zsebkönyv csupán az írójának a nyugdíjas életét színező hobbi terméke, a genealógiával szerzett élményeinek, tapasztalatainak, gyakorlati hasznosságú adatoknak a gyűjteménye. Nem tudományos tanulmány, hanem inkább toborzó. Olvasóit szeretné rábeszélni családjuk történetének a kutatására. A füzet első része a származástan kezdeteinek a rövid áttekintése után felvázolja a csládtörténet kutatásának irányait, a kutatási lehetőségeket. Áttekinti a rokoni kapcsolatokat és jelölésük gyakorlatát, a családi események szimbólumait, a családfa ábrázolási lehetőségeit. A zsebkönyv második része figyelemfelkeltés szándékával utal az anyaggyűjtés külső forrásaira, az anyakönyvező egyházi plébániák és a hatósági anyakönyvi hivatalok értékes iratanyagára, az okmányokat örző levéltárak, a geneológiai ismeretek kincseit örző könyvtárak, a származástani ismereteket kiegészítő társtudományok hasznosítható ismereteire és a világháló kényelmes, otthon elérhető információ özönére.