Zsidókhoz írt levél - Jakab levele - Péter 1, 2. levele - magyarázata jellemzők

A Bibliában szereplő újszövetségi levelek közül négy magyarázata.