Zsidónak lenni jellemzők

A zsidóságról szóló bőséges irodalomban - amely a legelemibb tudnivalókat tartalmazó könyvektől a legmélyebb bölcseletig mindent magába foglal - eddig nem jelent meg olyan összefoglaló munka, amely érthető formában áttekintést adna a zsidó hit alapjairól: a modern társadalmakban ma élő zsidóság számára kézikönyvül szolgálna az alaptörvények, a zsidó életforma előírásainak betartásához; és magyarázatát adná ezeknek az előírásoknak. E könyv ezt a hiányt kívánja pótolni.