5 ház jellemzők

Lakozunk. Építés nem képzelhető el lakozás nélkül, mint ahogy az emberi létezés sem, mondja Heidegger. Lakozunk, azaz van egy pont, egy szilárd és megragadható pont, ahova mindig visszatérünk, ahol biztonságban vagyunk, ahol magunkra figyelhetünk. Lakhelyünk adja a bizonyosságot a valóságról. Nélküle csak lebegnénk hol ide, hol oda csapódva. Heidegger "Építeni Lakni Gondolkodni" c. művében elemzi az otthonosság és lakozás kérdését. A lakás nem pusztán egy tárgyi eredmény, a lakozás pedig nem pusztán valahol fizikailag lenni. A lakozás emberi létforma, mindenfajta emberi tevékenység sajátja, az a mód, "ahogy mi emberek a Földön vagyunk" a születés és halál között...