A BARBÁROK - A SÖTÉT KOR TITKAI - jellemzők

Róma hanyatlik amp;amp;amp;#8230; eljött a barbárok ideje.A sötét kort nem nagyon ismerjük. A hagyományos történetírás baljós és veszélyes korszaknak írja le, amelynek beköszöntéhez hozzájárult Róma bukása. Mindeddig azt hittük, hogy Európában a civilizáció lángja ekkortájt csak a kolostorokban pislákolt, amelyeket a barbár világ sötétje ölelt körül.A barbárok: a sötét kor titkai megkérdőjelezi a római szerzők által leírt és később általánosan elfogadott nézeteket. A rómaiaknak amp;amp;amp;#8211; a többi nagyhatalomhoz hasonlóan amp;amp;amp;#8211; érdekükben állt a saját szemszögükből bemutatni a történelmet. Kevés olyan barbár forrás maradt fönn, amely ellentmondana ennek a képnek, a sorok között olvasva azonban a régészet eredményeinek felhasználásával és kritikai vizsgálatával sokfajta barbár kultúra bukkan fel a sötétből amp;amp;amp;#8230;Barbárnak titulált őseink mások voltak, mint amilyennek eddig gondoltuk őket. Művészetük, társadalmuk és kulturális örökségük sokkal nagyobb hatással volt Európa sorsára, mint