A BERGSONI FILOZÓFIA jellemzők

Tévedünk, ha azt hisszük, hogy az igaz és a hamis csak a megoldásokra vonatkozik, a megoldásokkal kezdődik. A társadalom és az annak parancsait közvetítő nyelv kész, „az állam adminisztratív kartotékaiból” kikerülő problémákat „ad” a kezünkbe; ezek „megoldására” kényszerít bennünket, szűk játékteret hagyva. Mindez szolgaságban tart bennünket. A valódi szabadság abban áll, hogy magunk dönthetünk a problémákról, mi fogalmazhatjuk meg őket: ez a „félig isteni” hatalom vezet a hamis problémák kiküszöböléséhez és a valódi problémák teremtő felvetéséhez. A bergsoni filozófia módszere az intuíció. Az intuíció nem érzés, nem is inspiráció vagy homályos vonzódás, hanem kidolgozott módszer, sőt: a filozófiatörténet legkidolgozottabb módszereinek egyike.Tengelyi László előszavával.