A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS - CD-MELLÉKLETTEL - jellemzők

A szerzők a kiadvány újabb átdolgozása során a már kialakult munkamódszerrel, a jogkereső közönség minden rétege számára egyaránt érthető módon törekszenek a bírósági végrehajtás változatlan, illetve megújított rendelkezéseinek magyarázatára. Ezen kívül – a korábbi kiadásokhoz hasonlóan – a jogalkalmazásban felmerült kérdések és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek ismertetésére is sor kerül. A bírósági végrehajtási törvény jelentős módosításon esett át 2008 júniusában, döntően 2009. január 1-jei hatályba lépéssel. Ezek a szabályok a sikeresebb és átláthatóbb végrehajtási értékesítés érdekében megújították a bírósági végrehajtási árverés szabályait.Lehetővé tették az ingó- és ingatlanárverések hirdetményeinek elektronikus közzétételét, az árveréseken az elektronikus ajánlattételt, egyes ingóságok esetében pedig az árverés kizárólagosan elektronikus úton való lefolytatását. Bővültek a zálogjogosultak igényérvényesítési lehetőségei is: egy kifejezetten a zálogtárgy értékesítésére irányul