A budapesti bankok története az 1867-1894. években jellemzők

A kiegyezés utáni közel három évtized budapesti banktörténetét dolgozza fel a jelen kötetben Pólya Jakab alkotmányjogász. Pólya Jakab. –Budapest : Márkus Samu kny., 1895.