A BÜNTETENDŐSÉGET KIZÁRÓ OKOK jellemzők

A Szerző könyvében az érték-érdek összeütközések büntetőjogi megítélésével, az e körben jelentkező jogalkotási és jogalkalmazási problémák elemzésével foglalkozik. Bemutatja, hogy miként épül fel a büntetendőséget kizáró okok rendszere, illetve, hogy melyek e rendszer legfőbb sajátosságai. A kérdéskör tárgyalása során a jogtudomány dogmatikai, jogösszehasonlító és jogtörténeti módszerét felhasználva, a témakörrel érintett jogintézmények leglényegesebb problémáit dolgozza fel. Külön tárgyalja a Büntető Törvénykönyvben szabályozott, illetve az abban szabályozásra nem került kizáró okokat, két jogintézményt pedig (a jogos védelmet, illetve a végszükséget) minden részletre kiterjedően von vizsgálatának körébe. A Büntető Törvénykönyvben nem szabályozott kizáró okokat négy csoportba sorolva tárgyalja, így foglalkozik a sértett beleegyezésével, a fegyelmezési jog gyakorlásával, a jogszabály engedélyével, és a megengedett kockázatvállalással. A mű tartalmazza továbbá a Szerző által szükségesne