A BÜNTETŐELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA IV. KÖTET jellemzők

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény részletes magyarázata hét kötetben jelenik meg. A magyarázat szerzői – a kommentárok szokásos tartalmán (jogértelmezés, jogalkalmazói gyakorlat, alacsonyabb szintű szabályozás bemutatása) túlterjeszkedve – a jogalkalmazóknak és a joghallgatóknak az egyes jogintézmények céljainak, feladatainak hangsúlyozásával, működésük történeti és gyakorlati szempontú bemutatásával kívánnak bővebb segítséget nyújtani.