A demokrácia reménye - Magyarország 1945. jellemzők

A demokrácia reménye - Magyarország, 1945 címmel az 1956-os Intézet Közalapítvány 2005. június 8-án konferenciát rendezett az 1956-os Intézetben. A találkozó időszerűségét a második világháború befejezésének hatvanadik évfordulója adta. Ez alkalommal azonban nem hadosztályokról, diplomáciáról, parlamentről és pártközi értekezletekről, egyezségekről és alkukról, titkos tervekről beszéltünk. Sokkal inkább arról, ami a fenti címben foglaltatik: egy demokratikus politikai, társadalmi és erkölcsi fordulat reményéről. Gondolatokról, szövegekről és beszélgetésekről. A korabeli demokráciafelfogásokról; összefüggéseikről a korábbi (1945 előtti) próbálkozásokkal; arról, hogy a későbbi nemzedékek (például az 1989-90-es rendszerváltozás előkészítői) tanultak-e az 1945-ben történtekből. A tematikus évkönyv a tanulmánnyá bővített előadásokat tartalmazza.