A FELTÉTLEN ÉS A VÉGES jellemzők

A szerző 2002-ben szerzett doktori diplomát, „Die antinomische Philosophie des Absoluten. Ein Mitdenken mit S.L. Frank” c. könyve 2004-ben jelent meg. 21 éves kora óta publikál filozófiai szaklapokban, az MTA Filozófiai Köztestület és az Internationale Hegel-Gesellschaft tagja, a PPKE BTK Filozófiai Intézetének tanára. Az itt közreadott, éveken át írt átfogó metafizikájának kifejezett célja az, hogy a metafizika ne pusztán az alapokra vonatkozó elnagyolt tudásként jelenjen meg, de az egzisztenciális problematika, ill. az úgynevezett életproblémák számára is irányadóvá válhasson.