A HATÉKONY TANULÁS TECHNIKÁJA jellemzők

Az élethosszig tartó tanulást egyre inkább forszírozó világunkban hatalmas segítséget jelenthet egy-egy, az elsajátítás hatékonyságát és gyorsaságát javító módszer. Egy ilyet kínál kipróbálásra a szerző, praktikus segédanyagként minden - ifjú vagy idősebb - diák számára. Elsőként az emlékezet sajátosságait foglalja össze, majd ír annak fejlesztési módjairól, a figyelem jellemzőiről, az összpontosítást javító gyakorlatokról, párhuzamot von a személyiség és a tanulási stílus között, illetve felvázolja a különböző tanulási motivációkat és stílusokat. Könyve további részében olvashatunk a tanulást segítő körülmények megteremtéséről és relaxációs gyakorlatokról, a passzív és aktív tanulásról, a hatékony tanulás módszeréről, valamint bemutatásra kerül négy gakorlat: a cím-meditáció, a kiemelés, a jegyzet- és vázlatkészítés, a felmondás. Az utolsó két fejezet témája a tanulásszervezés és a sikeres vizsga titka. Az egyes részeket irodalomjegyzék zárja.