A HITLER-MÍTOSZ jellemzők

Énekelni kényszeríthetik az embereket, de arra nem lehet kényszeríteni egy népet, hogy ilyen lelkesen énekeljen.- ezzel a megjegyzéssel kommentálta az illegalitásba kényszerített szociáldemokrata párt egyik ügynöke Hitler 1935. márciusi müncheni fellépését. A szerző Ian Kershaw történész, a sheffieldi egyetem professzora, a 2000-ben megjelentetett nagy visszhangot és elismerést kiváltott Hitler-monográfia írója, ebben az 1987-ben az Oxford University Press által kiadott művében azt vizsgálja, milyen tényezők vezettek a vezérkultusz kialakulásához és a nép általi elfogadásához. Tudományos alapossággal gyűjti össze a korabeli forrásokat, egyik oldalról a náci ügynökök és hivatalnokok, másik oldalról a baloldali megfigyelők hangulatjelentéseit valamint beszédeket, újságcikkeket. A szuggesztív propaganda, a demagógia, a szép jövő ígérete, a kezdeti külpolitikai sikerek, az emberek vágyai, várakozásai és eloszlatott aggodalmai mind szerepet játszottak abban, hogy bizalommal tekintettek Hitl