A Kárpát-medence népeinek együttélése a 19-20. században jellemzők

A történeti Magyarország, illetve a Kárpát-medence évszázadok óta népek és nemzetiségek hol békés, hol konfliktusos együttélésének tere. Trianon óta, amikor a korábbi mikro- és makroregionális kísérletek helyett az államközpontú nemzetépítési kísérletek diadalmaskodtak, az ellentétek sokszor kibékíthetetlennek tűntek. A kötet tanulmányai ebbe a rendkívül sokszínű történetbe kínálnak betekintést, beszélve a térség népeinek viharos történelméről, együttműködési kísérleteikről, küzdelmeikről, sérelmeikről és megbékélési terveikről, egészen napjainkig. A könyv lapjairól változatos kép tárul elénk, az írásokat a Mikrovilágok, a Regionális históriák, az Együttélés, konfliktusok, szervezetek és az Egyensúly keresése témakörei szerint csoportosítva.