A katedrától a halálsorig jellemzők

E könyv főszereplője, Ágoston Péter (1874-1925) szociáldemokrata politikus élete három, egymással többnyire összefonódó szálon fut. Az egyik szál, a tudós tevékenysége, a jogtudományi tanulmányoktól a történeti és közéleti problémákat taglaló munkáig tart. A másik a politikai színtérre tévedt, jó szándékú értelmiségi küzdelmeit követi a merész és kudarchoz vezető vállalkozások mentén. A harmadik szál egy megejtő szerelem története, amely Ágoston Pétert a feleségéhez, Buzárovits Augusztához fűzte házasságuk 25 éve alatt.
A kötetben a legnagyobb hangsúllyal a politikus története jelenik meg - ez a történet a belügyi államtitkársággal kezdődött (Berinkey-kormány), a külügyi népbiztossággal folytatódott (Tanácsköztársaság), és a külügyminiszteri poszttal fejeződött be (Peidl-kormány), hogy elvezessen az Ágoston ellen (is) indított büntetőperhez és a halálos ítélethez. A pályaív végállomása a "moszkvai menedék", illetve a szabadulás a Szovjetunióból.
A személyes történeten átrobog az ország korabeli története. Az I. világháború, amely gondolkodását az országmentés kötelezettsége felé tereli; Nagyvárad román megszállása, ami miatt menekülnie kell; az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársasági hatalomátvétel, amelyektől az ország megmenekülését vagy legalább sorsának enyhülését várta.
E korszak millió áldozatot követelt, de kevesen voltak, akik - tévedéseik ellenére - oly tiszta tudattal és erkölcsileg oly épen vészelték át, mint Ágoston Péter.