A kereszténység hat alaptanítása jellemzők

A kötet részei: A hit alapjai; Megtérés és hit; A Jordántól pünkösdig; A pünkösd céljai; A kézrátétel; A halottak feltámadása; Az örök itélet.