A királyfi és a fonni nem tudó leány - A leleményes szolga - Illusztrált tündérmesék horvát és magyar nyelven jellemzők

A népmesék világa más és más, egyedi, és mégis annyira közös világörökségünk része. A horvátországi meséket olvasva lehetőségünk nyílik, hogy mindkét nép nyelvét - a horvát és a magyart - tanulva, átlépve a tér és idő koordinátáit, könnyeden szárnyalhatunk az irracio-nális mesék világban, míg a mesehőseinkkel együtt el nem jutunk a vágyvilág, illetve arany-mennyországba. Másként értelmezve a mondottakat, a főhősnek, legyen az akár a fonni nem tudó leány vagy a sárkányt legyőző juhászlegény, a gyermeki képzeletnek semmi sem szabhat határt, és senki sem parancsolhat megálljt! Kézbe véve e két mesét, melyek olyanok éppen, mintha magyar mesék volnának, és mégis horvátok, sajátosságaik révén jó azokat megismerni. Jó ízlelgetni a mesét, annak a tudatnak a birtokában, hogy közös szomszédainkkal, közös történelmi múltat írtunk évszázadokon át, s egyáltalán csodának számíthat-e, ha oly sok a közös e két nép mentalitásunkban, képzeleti világunkban - köztük meséinkben is! -, vágyainkban s reményeink szerint az egymásra utaltság jegyében - az európai népek nagy családjában -, közös jelent és jövőt építhetünk, ha élünk a lehetőségekkel. S ehhez a mesék is hozzájárulhatnak egymás mesevilágának megismerése révén, egymás nyelvének a tanulásával és elsajátításával. Lapozgassuk, tanulgassuk, ismerjük meg egymás világát - szeretettel!