A kollektív cselekvés logikája jellemzők

Sokan - különösen, ha gazdasági célkitűzésekről van szó - magától értetődőnek tekintik, hogy azok a csoportok, amelyek közös érdekekkel rendelkező egyénekből állnak, érvényesíteni igyekeznek ezeket az érdekeket. Ez az elgondolás megjelenik a szakszervezet-elméletekben, az osztálycselekvésre vonatkozó marxi elméletekben, a gazdasági intézményekkel kapcsolatos vizsgálódásokban és a politikatudományban is, s gyaníthatóan azon a feltevésen nyugszik, hogy a csoportot alkotó egyének önös érdekeik alapján cselekszenek. Sokan gondolják, hogy a racionális, önérdekből fakadó cselekvés premisszájából logikailag következik: a csoportok csoportérdekeik realizálásra törekszenek. Valójában azonban ez nem igaz, sőt logikailag összeegyeztethetetlen vele.