A KÖZMONDÁST NEM HIÁBA MONDJÁK jellemzők

T. Litovkina Anna orosz származású professzor,Magyarországon és külföldön egyaránt elismertközmondáskutató (Pécsi Tudományegyetem, Illyés GyulaFőiskolai Kar, Szekszárd), több mint negyven tanulmánytés könyvfejezetet írt a közmondások témakörében (angol,magyar és orosz nyelven). A fiatal kutató három könyvszerzője. Az elsőt, Twisted Wisdom: ModernAnti-Proverbs (1999) címmel Wolfgang Miederrel közösenpublikálta. Másik műve az A Proverb a Day Keeps BoredomAway (2000) című tankönyv. A harmadik könyve Once upona Proverb: Old and New Tales Shaped by Proverbs (2004).A Tinta Könyvkiadó gondozásában 2005-ben megjelenikMagyar közmondástár c. szótára.Wolfgang Mieder német származású, az EgyesültÁllamokban élő professzor, nemzetközi hírűközmondáskutató (University of Vermont, Burlington),1984 óta a Proverbium: Yearbook of InternationalProverb Scholarship c. szakmai folyóiratfőszerkesztője, több mint 100 könyv és 300 tanulmányszerzője, amelyek számos nyelven; többek közöttangolul, németül, franciáu