A közügy politikaelmélete jellemzők

A könyv közélet legfontosabb területével, a közügy és a közjó szisztematikus vizsgálatával foglalkozik, amely jelentősége ellenére a jogi és a politikatudományi munkák kifejtetlen előfeltevése csupán; sem léte, sem tulajdonsága, sem működése nem tárgya átfogó vizsgálatoknak. közügy politikaelméletének tíz fejezete ezt a hiányt igyekszik pótolni. Vizsgálja a közügyek létét a közvetlen emberi kapcsolatok világában: a családban és a rokonságban, települési szinten, a civil szervezetekben. Vizsgálja a közügyet a képviseleti demokráciában, a közigazgatásban, a népszavazási praxisban. Végül kritikailag elemzi a közügyek tudományos kutatatását: a közvélemény-kutatást, a napirendkutatást és a diszkurzív közpolitikai vizsgálatokat.