A KULCSFIGURA jellemzők

Dalos György ebben a könyvében a `klasszikus` Kádár-korszakról, a hatvanas-hetvenes évekről vázol fel szatirikus-ironikus körképet. Nem ítélkezik és nem leszámol, hanem a mikszáthi hagyományokhoz kötődő irállyal ábrázolja a magyar társadalom olykor nyomasztó kedélyességét, érzelmi zűrzavarát, romlott kapcsolatrendszerét és napjainkra is kiható erkölcsi csődjét.