"A kultúra és Győr szerelmese..." jellemzők

"Egy kiváló képességű egyéniség hátrahagyott írásai találhatók a fenti cím alatt. Posthumus munkát sosem lehet meghatottság nélkül kézbe venni, lapozni, olvasni. Ezt a gyűjteményes munkát különösen nem, hiszen ezeket az írásokat a már közöttünk nem lévő szerző leánya gyűjtötte össze a legkülönbözőbb sajtótermékekből, az íróasztal fiókjában heverő feljegyzésekből, kéziratokból, s adja közre kötetté rendezve, hogy túléljék alkotójukat, hogy tanulságul szolgáljanak, s élményt, gyönyörűséget szerezzenek a mindenkori olvasónak.
Az írásoknak nemcsak a száma rendkívül nagy, hanem azoknak a területeknek a sokfélesége is elkáprázatja az olvasót, melyekről azok szólnak. Helytörténet, irodalom, színház, könyvtár, kulturális rendezvényekről szóló ismertetések, a legkülönbözőbb alkalmakon elhangzott beszédek, kiállítás megnyitók, szépirodalmi jellegű írások, s levelezések szerepelnek közöttük. Méghozzá rendkívül alapos, szerteágazó, időt-fáradságot nem kímélő kutatómunkával készültek ezek az írások. De sok feledésbe merült értéket mentenek át az utókornak, hogy azok ismeretében olvasóik még jobban kötődjenek városukhoz, népükhöz, annak kultúrájához. Erősödjön bennük az egészséges lokálpatriotizmus, mely ösztönzést ad arra, hogy városukért, népükért tegyenek is valamit.
Ezt a kötetet kézikönyvként kellene pedagógusaink kezébe adni, sőt nevelő értékénél fogva ifjúságunk olvasmányai közé sorolni, hogy segítsen magyarabb magyarrá, emberebb emberré válni." (Dr. Barsi Ernő)