A Látható hangok oktatócsomag jellemzők

A látható hangok olyan személyiségfejlesztő pedagógia program, mely abból indul ki, hogy mind a nyelvi, mind a zenei kommunikáció alapköve a hang. A program játékos, élményszerű esztétikai-zenei foglalkozások során fejleszti a gyermekek hangfelismerő és hangképző, illetve reprodukáló képességét, ugyanakkor megalapozza a hang-jel kapcsolat rögzülését. A tudatos és egymásra épülő nehézségű hallgatási/hangészlelési feladatok fejlesztik a gyermekek nyelvi-akusztikai kulturáltságát, és a munkalapok segítségével elvezetik a gyermekeket a képi, a grafikus és az ikonikus formákon át a szimbolikus írásig. A fejlesztési program változatos, mozgással, dramatizálással, improvizációval, énekléssel és hangszeres játékkal egybekötöt foglalkozásokat tesz lehetővé. A csomag elválaszthatatlan része a hanganyag: egyrészt a "Látható hangok" ("hangképek" 2 db CD), másrészt a 120 ország népi gyermekjátékdalaiból válogató "Vidám zenészek" (2 db CD) című gyűjtemény.