A LÁTÓ - A KÉTSZER SZÜLETETT FOLYTATÁSA jellemzők

Hui, a Kétszer Született látó és gyógyító lesz. A fáraó igényt tart szolgálataira, amit busásanhonorál: Hui komoly vagyonra tesz szert, s a királyi udvarban is nagy befolyással rendelkezik. Azistenektől ajándékba kapott képességéért azonban nagy árat kell fizetnie: soha nem ismerheti meg aszerelmet, élete örök magányban telik, csak szemlélője lehet mások boldogságának.A Látómindennapjai a betegek gyógyításával telnek, ám egyszer a fáraó azt követeli Huitól, hogy fejtsenmeg egy fiára, Thotmeszre vonatkozó álmot, amely azt mutatja meg, ki lesz a Hórusz Trón örököse.Hui csak vonakodva engedelmeskedik, és hamarosan rádöbben, a fáraó és fia azt várja tőle, hogyálomfejtésével Amon tisztelete helyett a napisten, Ré elsőbbségének kultuszát támogassa. A Látóezzel belesodródik a palotán belüli hatalmi ármánykodásba. Hui fél, hogy elveszti anyagibiztonságát, ezért azt mondja, amit elvárnak tőle, s az igazság elhallgatásával veszélyeztetiEgyiptom jövőjét. Az istenek azonban szeretik Huit, gondosko