A Legfelsőbb Bíróság civilisztikai iránymutatásai jellemzők

A kiadvány a Legfelsőbb Bíróság polgári és gazdasági tárgyú elvi határozatait tartalmazza jogterületek szerinti bontásban. A kötetben egyaránt helyet kapnak az ítélkezés elvi irányításának korábbi eszközei (irányelvek, elvi döntések, kollégiumi állásfoglalások), valamint a jogegységi határozatok is. Az elvi határozatok meghatározó szereppel bírnak az érintett jogterületek ítélkezési gyakorlatára, így ismeretük valamennyi jogalkalmazó számára elengedhetetlen. A kötetben való eligazodást tárgy- és jogszabály-, valamint döntésmutató segíti, továbbá külön mutató tartalmazza a hatályon kívül helyezett, valamint kizárólag módosítást tartalmazó iránymutatások jegyzékét. A kiadvány a Legfelsőbb Bíróság közreműködésével készült, az egyes határozatokat a Legfelsőbb Bíróság bírái látják el megjegyzéseikkel.