A LEGÚJABB KOR FORMÁLÓDÓ ERŐI - KÉPES VILÁGTÖRTÉNELEM IX. - jellemzők

A kötet az első világháború utáni korszak újonnan formálódó hatalmait veszi górcső alá. Részletesen tárgyalja a megújuló Ázsia, India, Kína, Japán átformálódó gazdaságát, politikai, ipari, népesedéspolitikai változásait, a gyarmatbirodalmak széthullását követő új helyzetet. Képet kaphatunk a hatalmas ottomán birodalom bukása után létrejött új államokról, az iszlám és a nyugati világ megváltozott viszonyáról. A könyv következő hatalmas fejezete a második világháború kitörésének okait, a háború kimenetelét, majd következményeit tárgyalja. Az utolsó fejezet számba veszi a második világháború után kialakult új geopolitikai helyzetnek a gazdaságra, környezetre, népesedésre gyakorolt hatásait, a hidegháború időszakának gazdasági és tudományos eredményeit.