A linczi békekötés és az 1647-ki vallásügyi törvényczikkek története jellemzők

" III. Ferdinánd magyar király és I. Rákóczi György erdélyi fejedelem megkötötte 1645. december 16-án a linzi békét, amely garantálta a szabad vallásgyakorlást, s elrendelte az elkobzott protestáns javak visszaszolgáltatását. A kötetből a békekötés részleteit és annak törvénybefoglalását olvashatjuk. írta Zsilinszky Mihály. – Budapest : Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése, 1890. "