A LÍRA SZÜLETÉSE jellemzők

A könyv a korai görög költészet egy rejtélyes és ellentmondásos -epikus-líra emelkedettség, illetve agresszivitás és közönségesség között amp;quot;ingázó amp;quot;- műfajáról rajzol portrét, amelyet az ókori és későbbi utókor egyaránt csodált értékeiért, és tartott botrányosnak szalonképtelen vonásai miatt. A szerző képet rajzol a görög költészet sajátos életfeltételeiről, s benne a szóbeliség és írásbeliség szerepéről, és kitér a műfaj mibenlétének sokat vitatott kérdésére is. Az iamboszköltők életművének bemutatása során vizsgálja a költői invektíva távolról sem kizárólagos szerepét e sajátos műfajnál, és azonosítja a költői formára jellemző témákat, motívumokat, technikákat és stílusjegyeket. A tárgyról hasonlóan átfogó tematikai spektrummal és részletességgel nem jelent még meg munka sem a magyar, sem a nemzetközi szakirodalomban.