A LOGOSZ SZOLGÁI - AZ EMBER MINT SZÓ ÉS BESZÉD jellemzők

Az individuális ember egyetlen kijelentés, egy szó, egy nagy intuíció. Az ember: igazság –világosságra törekszik. Minden sötétség idegen tőle. Szomjazza az igazságot, igazi táplálékát,még ha keserű is – az igazságból él. Az ember igazsága az a mozdulat, mellyel arejtetlenségre törekszik. A rejtetlenségből még nagyobb rejtetlenségbe lép. Aki ezt el akarjavenni tőle, akár féltésből, az nem jól szereti őt.Az ember egyetlen feladata a megismerés, beleértve ennek a feladatnak a megismerését. Ezt afeladatot is csak saját maga tűzheti maga elé. Az istenség ma a megismerésben lakozik, amegismerés tudat-feletti folyamataiban, az élő észlelésben, az élő gondolkodásban. Afeltámadás a gondolkodás feltámadásával kezdődik.Az igazságnak nincs tartalma, az igazság magának az értésnek a világossága, amely képesarra, hogy a tartalmat az igazság rangjára emelje. Az igazság az önmagáról tanúskodóvilágosság, amelyről semmi más nem tud tanúskodni.Az igazság szeretete minden más szeretet kezdete. Az emberi s