A magyar büntetőjog általános része jellemzők

A felsőoktatási tankönyv előző kiadásának bővítését, átdolgozását a magyar büntetőjogban végbement változások indokolták. E változások a törvényhozásban, a joggyakorlat területén és a szakirodalomban is jelentkeztek. A módosítások, kiegészítések az általános rész tananyagának mind az öt fő részét alapvetően érintik, a tankönyv azonban megőrizte jól áttekinthető szerkezetét és eddigi szemléletmódját. Az új kiadásban szerepelnek az általános rész tananyagát a büntetőjogon kívül is érintő törvényi és más jogszabályi módosulások, így például a szabálysértési joganyag, a nemzetközi bűnügyi jogsegély vagy a bűnügyi nyilvántartás. A kézirat lezárásának időpontja (2004. március 19.) biztosítja, hogy az általános rész anyaga a legutolsó változásokat is tartalmazza.