A magyar holstein-fríz marha tenyésztése jellemzők

A könyv bemutatja a magyar holstein-fríz fajta kialakításának folyamatát és a fajtafenntartó nemesítés módját, eszközeit, ezen belül a tenyészállatok egyedi megjelölését, a törzskönyvezést, a teljesítményvizsgálatokat, az ivadékteljesítmény-vizsgálatot, a tenyészbikák előállítását. A tenyészállatok megítélésének fontos módszere a küllemi bírálat, ezért ezzel külön fejezet foglalkozik. A tehenészetek üzemeltetési technológiájáról szóló rész a szaporodásbiológiai gondozás, a termékenyítés ismereteit is tartalmazza, és leírja, hogyan kell előkészíteni a teheneket a következő laktációra. Ugyanitt olvashatunk az ellésről és az újszülött borjú, valamint a tehenek körüli teendőkről az ellés után. Ezt követi a borjúnevelésről, a tenyészüsző-nevelésről és a tejelő állatok elhelyezéséről, tartástechnológiájáról, takarmányozásáról és a fejésről szóló fejezet.