A MAGYAR JOJÓ EURÓPÁBAN jellemzők

Az ontológiának pedig legfőképpen azt kell megértenie, hogy mit is mon-dunk tulajdonképpen, amikor a amp;amp;amp;raquo;mi van? amp;amp;amp;laquo; kérdésre válaszolunk. Explicit választ persze nagyon ritkán adunk, hiszen maga a kérdés sem jelenik meg explicite szinte sosem, implicite azon-ban szüntelenül vála-szolunk; minden gondolatunkat, szándékunkat, cseleke-detünket áthatja a válasz, akkor is, ha nem veszünk erről tudomást.I. RÉSZ: Világunk határainálII RÉSZ: Mi van?III. RÉSZ: Mit is gondolt tulajdonképpen Descartes, amikor a amp;amp;amp;#8222;létező amp;amp;amp;#8221; kifejezést használta?1.Hősünk recepciójáról és az alkalmazandó interpretációról2.Az ego létmódja és a amp;amp;amp;#8222;Cogito, ergo sum amp;amp;amp;#8221;3.Descartes ontológiája és a dualista interpretáció érvényességének kérdése4.Mit jelent az, hogy Isten létezik?5.Mit jelent az, hogy a testek léteznek?6.Mit is gondolt tulajdonképpen Descartes amp;amp;amp;#8230;?IV. RÉSZ: A amp;amp;amp;#8222;Jó emberek léteznek amp;amp;amp;#8211; miképpen lehetségesek? kérdés létezik amp;amp;amp;#8211; m