A MAGYAR KIRÁLYI 101. HONVÉD GÉPKOCSIZÓ TANEZRED A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1941-1945 jellemzők

Aki veszi a fáradtságot, hogy ezt a visszaemlékezést elolvassa, nos az egyolyan ezred életébe nyer bepillantást, melyet azért hoztak létre, hogy háborúesetén segítse az utánpótlást a hátország és a frontvonal között. Nemkisebb feladatra született tehát, mint arra, hogy a fronton, a lövészárokbanharcoló katonának legyen ruházata, ennivalója, lőszere. Hogy ez mennyiresikerült, nem célja eldönteni ennek a könyvnek. De egy biztos, ehhez olyanhozzáértő katonákra volt szükség, akiknek műszaki ismerete, tehetségeés nem utolsó sorban bátorsága megvolt ehhez. Nekik állítunk emléket.A könyv két nagy fejezetből áll. Az elsőben a gépkocsizó ezred tiszti iskolájának,Móritz Mihály századosnak 1944-ben kiadott és katonái között szétosztottemlékkönyve található, változatlan formában. A második részben azezredhez bevonult, majd ott később zászlós lett és gépkocsizóként a frontrakerült Fónod Sándor visszaemlékezése és fotói találhatók, melyek alapjánfeltárulnak előttünk a gépkocsizó katonák hétköznapjai