A Magyar királyválasztások története jellemzők

A könyv eredeti megjelenése: Fraknói Vilmos: A magyar királyválasztások története. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. kiadása, Budapest, 1921. Kötetünk érintetlenül közli az eredeti szöveget, tehát sem az egykori helyesíráson és szóhasználaton, sem a mondatszerkesztésen nem változtattunk. Mindössze a nyilvánvaló nyomdahibákat javítottuk. Sorozatunkban a magyar polgári történetírás legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívánjuk ismételt megjelentetéssel, vagy esetleg még kéziratban heverő művek publikálásával a szélesebb közönség számára megismerhetővé tenni.