A magyar közlekedési büntetőjog kézikönyve jellemzők

A kiadvány három nagy fejezetben mutatja be a témakört.
A könyv szerzője arra törekedett, hogy a közlekedési jog területét érintő büntetőjogi normák és az erre vonatkozó jogalkalmazási gyakorlat tudományos és oktatási célú feldolgozása révén, könnyen érthető nyelvezetű - tankönyvként is hasznosítható - szakkönyvet adjon az Olvasó kezébe.