A MAGYAR NYELVTUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL jellemzők

Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetemprofessor emeritusa, aki iskolát teremtett astilisztikát illetően, és aki mintegy húsz könyvetjelentetett meg a stilisztika, a magyar irodalmi nyelvtörténete, a nyelvtudomány-történet, a helyesírás, aleíró nyelvtan és a nyelvtörténet témaköréből, ezúttala magyar nyelvtudomány évszázados alakulásávalkapcsolatos tanulmányait állította meghatározottrendbe. Több mint fél évszázados eddigi pályájánugyanis amp;amp;amp;#8211; éppen mestere, Bárczi Géza professzorhatására is amp;amp;amp;#8211; többször foglalkozottnyelvtudomány-történetünk általános kérdéseivel(korszakolás, szemlélet, módszer, külföldi hatások)egy-egy korszak, valamint nyelvészeti tudományágalakulásával, egy-egy nyelvtudós, továbbá intézménymunkásságával, kongresszusok és konferenciák mérlegretételével és amp;amp;amp;#8211; hatéves finnországi vendégprofesszoritapasztalatait felhasználva amp;amp;amp;#8211; a hungarológia külföldioktatásával. Ezek a tanulmányok amp;amp;amp;#8211; legalábbis fővonalaiban amp;amp;amp;#821