A magyar politikai gondolkodás története II. kötet jellemzők

A magyar politikai gondolkodás története című sorozat II/1. kötete a reformkor szellemi-politikai folyamatának feldolgozását zárja le. Részletesen elemzi a modern Magyarország megteremtését előkészítő fordulatot, bemutatja az abszolutizmus és a rendiség immár három évszázados "hasonulását". Az olvasó elé tárul az a gondolati tevékenység, amelynek eredményeképpen a liberalizmus Magyarországon "uralkodó eszmévé" vált. A szerző értelmezi és értékeli az ország felemelkedését célzó törekvéseket , a ma is használható politikai eszközök körét.