A magyar politikai rendszer jellemzők

A mű egyedülálló vállalkozás a hazai politikatudományi irodalomban. A könyv a hagyományos hatalmi ágak (törvényhozás, végrehajtás, bíráskodás) mellett a politikai pártokat, a politikai vezető réteget, a politikai kultúra és gondolkodás témaköreit is tárgyalja, valamint a hazai politikában olyan hangsúlyos szerepet játszó intézményeket, mint az alkotmánybíróság. A tematikus fejezeteket olyan analitikus összefoglaló fejezet egészíti ki, amely a konszenzus vagy többségi demokrácia összehasonlító modelljébe helyezve elemzi a magyar demokrácia természetét. A könyv elemzi a politikai rendszernek a rendszerváltás óta történt változásait, amelyenek iránya egy erősen hatalommegosztásos alkotmányos és politikai szerkezettől távolodó irányba, a politikai hatalom fokozatos, különösen az ezredforduló éveiben érzékelhető centralizáció, a kormányzás "prezidencializálódása" felé mutat.