A magyar stilisztika útja jellemzők

A Szabó Ervin Könyvtár néhány éve elkészítette az ún. hiánykönyvek listáját, amelyben a Szathmári-kötet a legtöbbet keresettek között szerepel. Ennek tudatában szerző és kiadó egyképpen arra törekedett, hogy immár ideológiai kötöttségektől mentesen egy teljesen megújított szöveggyűjteményt nyújtson át a diákoknak, a pedagógusoknak és az érdeklődőknek. A mostani, jelentősen bővített új kiadás egyrészt a korábbi kötetből különféle okok folytán kimaradt régebbi szerzők (Kazinczy Ferenc, Révai Miklós, Bitnitz Lajos és Négyesy László) életművét mutatja be. Másrészt az elmúlt évtizedekben az élők sorából távozott nagy jelentőségű kutatók (Zolnai Béla, T. Lovas Rózsa, Gáldi László, Kovalovszky Miklós, Martinkó András, Benkő László, Terestyéni Ferenc, Balázs János, Herczeg Gyula, J. Soltész Katalin és Török Gábor) munkásságát tárja fel. Ismét tartalmazza a régi korok bibliográfiáját (a folytatás a különféle nemzeti jellegű, irodalmi bibliográfiákban férhető hozzá), valamint a jelentősen bővített, gazdag jegyzetanyagot (a stilisztikai fogalmak lexikona viszont időközben javítva és ugyancsak jelentősen bővítve önálló formában került kiadásra). A kötethez ezúttal is tárgy- és névmutató kapcsolódik.