A MAGYAR ÚJKOR TÖRTÉNETE jellemzők

Mohács után három részre szakadt ország meghatározó része maradt Európának és a keresztény kultúrkörnek a 16. században. A magyar romlás századának keresztelt 17. században a társadalom és a gazdaság teljesítőképessége a vártnál jóval erősebbnek bizonyult.A 18. századra alapvetően megváltozott a hazai táj külső képe. A háborúskodás megszűnése, a lakókörnyezet szépülése, a gazdaság, a tudomány gyarapodása révén Magyarország újra a történelmi Európa részévé válhatott. A legsikeresebb évszázad a 19. század. Ebben a tíz évtizedben hatalmasabbat fordult az ország kereke, mint a megelőző nyolcvanban. Kibontakozott a polgárosodást megalapozó reformkor, győzött a parlamentális államot megteremtő forradalom, veresége ellenére is összekovácsolta a nemzetet a szabadságharc, kiépült a modern piacgazdaság és a polgári társadalom.