A MAGYAROK NYILAI jellemzők

amp;quot;A több mint fél évszázados történelemhamisítás, deheroizálási törekvések és elhallgatások ellenére szerencsére egyre nagyobb az érdeklődés igaz nemzeti történelmünk eseményei, köztük az Árpád-kor iránt.Jelen munka az árpád-kori hadtörténelem szintézisét adja, a nagy sorsfordulókat: a honfoglalást, a „kalandozások korát”, a tatárjárást és a királyi hatalomért folyó belső küzdelmeket. Feleleveníti a honvédő háborúkat a két nagy hódítóval, a Német-Római Császársággal és a Bizánci Birodalommal szemben. Támadó és védelmi harcok, győzelmek és vereségek elevenednek meg a könyv lapjain, de mindegyiket összeköti a haza sorsáért aggódó, érte tenni kész legendás Turul-nemzetség, az Árpádok helytállása, mélységes hazaszeretete.A Kr. u. 895 és 1301 közötti történelmi események leírását olyan neves szerzők csataleírásai színesítik, mint Herczeg Ferencé, Passuth Lászlóé, Makkai Sándoré és Szántó Györgyé. amp;quot;