A MAGYARORSZÁG HELYI ÖNKORMÁNYZATAIRÓL SZÓLÓ TÖRV. MAGY. (2. HATÁLYOS KIAD) jellemzők

A kötet a helyi önkormányzás rendszerét jelentősen átalakító új önkormányzati törvény (Mötv.) és az ahhoz kapcsolódó jogszabályi rendelkezések magyarázatát tartalmazza. Kiemelt figyelmet fordít a gyakorlat szempontjaira: az értelmezést a napi rutin köréből vett példákkal segíti elő, valamint bemutatja az új körülmények között is alkalmazható bírósági, alkotmánybírósági és ombudsmani joggyakorlatot.A mű második kiadása már tartalmazza a Mötv. 2013-as változásainak magyarázatát is: így tárgyalja az önkormányzatok feladataira, az önkormányzatok szervezetére, a gazdálkodásra, a vagyonra, valamint az immáron a társulások tekintetében is erőteljesebben érvényesülő törvényességi felügyeletre vonatkozó új rendelkezéseket. A hatályosításon túl a kötet bemutatja az önkormányzati jog gyakorlatát is, iránymutató eseteken, a Kúria Önkormányzati Tanácsa új, 2013-ban és részben 2014 elején született döntésein, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok és a rendes bíróságok ítéletein keresztül i