A magyartanítás mestersége - Mestertanárok a magyartanításról jellemzők

Milyen élmények hatására s milyen célok jegyében válik valaki magyartanárrá? Mit jelentett valaha, 50-60 éve a magyartanári pálya és mit jelentett például az 1990-es években? Lehet-e, érdemes-e a mai iskolában irodalomtörténetet, klasszikus műveket tanítani, memoritert feladni, nyelvtörténetet vagy leíró nyelvtant oktatni?
A Magyartanítás mestersége - Mestertanárok a magyartanításról című kötetben az oral history hagyományait és eljárásmódjait követve tíz életút-pályakép beszélgetés segítségével azt igyekszünk feltárni, milyennek látták, miképpen élték át a magyartanítás vezető szakemberei mindazon szakmai történéseket és változásokat, amelyek több évtizedes tevékenységük idejére, a huszadik század második felére estek, s mindezek fényében miként gondolkoznak a magyartanítás jelenéről és lehetséges jövőbeni alakulásáról.