A Majthényiak és a Felvidék történelmi és genealogiai tanulmány. 1. kötet jellemzők

Írták Szerémi és Ernyey József. – Budapest : Fritz Á. ny., 1912. A II. kötet nem jelent meg! Odescalchi Artúr gazdag felvidéki nemes nevéhez több történeti munka is kapcsolódik, így többek között a kesselőkői Majthényi család története is. A Majthényiek a Divék-nemzetségből való ősi család voltak, akik a 15. század elejétől voltak Kesselőkő birtokosai. A család több ága is bárói rangot kapott, közülük számos püspök, főispán és várkapitány került ki egészen a 19. század végéig.