A MÁSIK IGAZSÁGA - ÜNNEPI KÖTET FEHÉR M. ISTVÁN TISZTELETÉRE jellemzők

Jelen kötet Fehér M. István professzor úrnak afilozófia területén végzett tudományos kutatói,oktatói és iskolateremtő munkásságát méltatótanítványok és kollégák közös munkájának eredménye. Létrejöttének célja természetesen nemegy lezárt életmű méltatása, hanem kapcsolódás egyfolyamatosan gazdagodó életműhöz, egy jövőt formáló, alkotó ember példájához, amelyre a Vele való közös munka adott lehetőséget. Kötetünka hála és elismerés kifejezése mellett, azzal a nem titkolt szándékkal született, hogy teret adjon a hermeneutika vonzáskörzetében alkotószerzők önálló munkáinak, legfrissebb kutatási eredményeinek bemutatására. Összeállításunk elsősorban az MTA–ELTE HermeneutikaKutatócsoport munkáiból nyújt válogatást, e tudományterület több jeles képviselőjének meghívásával. A címadó írás az a szöveg (A másik igazsága), melyben – Olay Csaba kérdéseire válaszolva – Fehér M. István szólal megaz eleven beszélgetés hangján, a kötetben olvasható további tanulmányok pedig több generációt átfogó tanítv