A MÁSIK WOOLF jellemzők

Séllei Nóra új könyve Virginia Woolf kései és kevésbé ismert, de annál érdekesebb korszakánakfelfedezésére hívja az olvasót, jelentősen kitágítva az eddig ismert Woolf-képet. A harmincasévekbeli regényeket (Flush, Az évek, Felvonások között) és a kötetterjedelmű esszét, a Háromadományt olyan, a szövegek kulturális (ön)reflexivitására épülő összefüggések szövik át, melyeknekalapján az eddig különállóként olvasott szövegek az életmű jellegzetes korszakává rendeződnek.Az intertextuális utalások, a műfajparódiák, az angolság – nemi kódoktól sem mentes –kulturális toposzainak és nagy narratíváinak az átírásai és kifordításai a hol játékos, hol groteszkbehajló kulturális emlékezet révén egy másik arcát mutatják annak a Woolfnak, akit a legnagyobbmodernista írónőként tart számon az irodalomtörténet.