A megfontolásról jellemzők

Afféle "pápa tükörként" írta meg III. Jenő pápának ezt a könyvét Szent Bernát. A későbbiek során több pápa is így tekintett Bernát írására. Ugyanakkor tudatosan nem csupán neki írta ezeket a leveleket: "Az iménti szavakat hozzád írtam ugyan, de persze nem temiattad; hiszen amit neked írok, az másnak is hasznára válhat." - írja.
Józan, és a modern mentálhigiéné és pasztorál-pszichológia fölismeréseivel teljesen összhangban lévő tanítást ad Szent Bernát a belső béke és harmónia megőrzéséhez. Kiemeli az önismeret szükségességét, ami nélkül semmilyen bölcsesség sem létezhet. Éppen ezért ez a mű valójában minden segítő foglalkozást űzőnek, de egyáltalán minden kereszténynek is szól. Szt. Bernát így fogalmazza meg írása célját: "E könyv célja is az, hogy keressük Őt, akit még mindig nem találtunk meg eléggé, mert keresni sohasem lehet elég."