A mi nyelvünk jellemzők

A könyv címe a magyar nyelvújítás vezéralakjától, Kazinczy Ferenctől származik (egyik szép versének a címe). A magyar nyelv dicsérete, méltatása, középpontba állítása szemelvénygyűjteményünk fő tárgya. Költők és írók mondják el gondolataikat, érzéseiket legfőbb munkaeszközükről, a magyar nyelvről. 260 magyar költőnek és írónak 465 olyan versét (olyakor versrészletét) vagy prózai műből vett szemelvényét, részletét adjuk közre, amely anyanyelvünkről szól, nyelvünk kifejezőerejét, gazdagságát, sajátosságait ecseteli, méltatja. A kötet fő célja, hogy államiságunk millenniuma alkalmából jelenjen meg egy könyv a magyar nyelv tiszteletére.