A MODERN MAGYAR DEMOKRATIKUS KULTÚRA "EREDETI JELLEGZETESSÉGEIRŐL" 1790-1849. jellemzők

A modern demokratikus kultúra a világi megváltás kultúrája; évezredes fejlôdés állomása. Nyugaton írjaFrancis Fukuyama a kereszténység elôször kialakítottaaz emberi méltóság egyetemességének elvét, ezt afelvilágosodás az égbôl lehozta és az egyetemes emberiegyenlôség világi elméletévé tette. Tocqueville ésMannheim Károly szerint a középkor óta érlelôdik a demokrácia, amely az ókorban csak kormányzati formavolt, ma pedig értékfogalom is. A magyar demokratikus kultúra csak apró mozzanat a nagy történelemben, de a nagy kontinuum része a maga eredeti jellegzetességeivel, amelyek ott gyökereznekaz idôk méhében. Kumulatív folyamat és alapítóesemények láncolata. Ezek az események 40-50 éventemegismétlôdtek 1790 1795, 1848/49; 1918/19;1956, 1989/90, s újabb és újabb történeti vizsgálódások tárgyai. És ki tagadná, milyen mélyen aktuális az, ahogy Ludwig Börne még az 1820-as években a francia forradalomról szóló újabb és újabb m amp;amp;amp;ucirc;vek hasznáról írt, amelyek nem vetnek ugyan új fényt a ré